wtorek, 13 grudnia 2011

Wymagania do uzyskania kredytu studenckiego

Od 15 listopada 2011 roku przyznawane są kredyty dla studentów oraz doktorantów. Pozytywem w ich przypadku jest dopłata do oprocentowania z budżetu państwa. Kredyty tego typu są udzielane na okres studiowania a maksymalny czas ich wypłaty to sześć lat. W przypadku studiów doktoranckich czas ten wynosi cztery lata.
Transze wypłaca się co miesiąc, a ich wysokość to sześćset złotych. Aby móc otrzymać te transze, należy przedstawić w banku ważną legitymację studencką bądź doktorancką (wyznaczono tutaj dwa terminy – 31 października oraz 31 marca). Ubiegając się o kredyty oraz przy aneksowaniu dotychczasowej umowy o kredyt, należy okazać specjalne zaświadczenie o stosownych studiach. Początek spłaty kredytu studenckiego następuje dwa lata po dniu ukończeniu studiów. Ilość rat spłaty jest równa dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu. Natomiast odsetki kredytobiorca spłaca po naliczeniu ich w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Okres ich spłaty to dwukrotność liczby wypłaconych rat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz